MovieTalk

MovieTalk på Google Play MovieTalk på App Store

Så här gör du

Filmlistan

Starta appen MovieTalk, filmlistan visas.

Klicka på knappen för information överst till höger. Där finns uppläst information om sidan du befinner dig på.

Välj film genom att klicka på filmtiteln.

Till höger om filmtiteln visas vilka ljudspår som ljudpaketet innehåller.

Sida för nedladdning

När du valt filmtitel kommer du till sidan för nedladdning.

Om det finns en introduktion till syntolkning kan du spela upp den här.

Klicka på knappen "Ladda ner" för nedladdning av ljudpaket.

Nedladdning

Introduktion till syntolkning kan spelas under tiden nedladdningen pågår.

Spelaren visas då nedladdningen är klar.

Spelaren

När nedladdningen är klar är MovieTalk färdig för ditt biobesök. Om du stänger av appen i appväxlaren måste du vara ansluten till internet då du startar appen igen.

I spelaren kan du lyssna på introduktion till syntolkningen och välja vilka ljudspår du vill höra till filmen.

Aktivera flygplansläget innan du går in i biosalongen.

Du kan välja om du vill lyssna på enbart uppläst text, enbart syntolkning eller en kombination av båda. När du hittat din plats och satt dig tillrätta klickar du "Start".

Synkroniserar

Uppspelningen startar automatiskt när appen hör att filmen börjat, det kan ta flera minuter.

Glöm inte att sätta skärmen i viloläge, både för att spara batteri och för att inte störa andra biobesökare.

Uppspelning

Valda ljudspår spelas automatiskt upp till filmen.

Du kan när som helst välja vilka ljudspår du vill lyssna på.

För att stoppa uppspelningen klickar du på "Stopp" längst ner på skärmen.

Introduktion

Till syntolkningen kan det finnas en introduktion.

Om filmen saknar introduktion visas ett rött streck över symbolen.

För att spela upp introduktionen klickar du på "Spela". Du måste vara uppkopplad mot internet för att uppspelning av introduktionen ska fungera.

Uppspelningen slutar automatiskt när introduktionen är klar, för att avbryta uppspelningen klickar du på "Pausa".

Introduktion saknas.
Introduktion kan spelas upp.
Uppspelning av Introduktion.

Ljudspår med Syntolkning

Om filmen saknar syntolkning visas ett rött streck över symbolen.

Använd reglaget för att aktivera/avaktivera Syntolkning.

Filmen saknar ljudspår med syntolkning.
Syntolkning påslagen.
Syntolkning avstängd.

Ljudspår med Uppläst text

Om filmen saknar uppläst text visas ett rött streck över symbolen.

Använd reglaget för att aktivera/avaktivera Uppläst text.

Filmen saknar ljudspår för uppläst text.
Uppläst text.
Uppläst text avstängd.

Radera ljudpaket

Nedladdat ljudpaket visas överst i filmlistan. Där finns också knapp för radera nedladdat ljudpaket.